Профил на купувача

Специализирана Болница за Активно Лечение по Лицево - Челюстна Хирургия ЕООД

Адрес: гр. София, ул. "Георги Софийски" № 1

ЕИК 130406545

Управител : Д-р Генади Генадиев

                          Специализирана болница за активно лечение по лицево - челюстна хирургия (СБАЛЛЧХ) е единствената болница в страната, специализирана в лечението на хирургичните заболявания в лицево-челюстната област. В болницата работят изтъкнати специалисти в областта на лицево-челюстната хирургия и е достъпна за вискичи желащи да получат високо квалифицирана медицинска помощ.

                    СБАЛЛЧХ е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП и в качеството си на такъв поддържа "Профил на купувача".

 

Документи
Плащания 2015-10-23 10:20:00 Изтеглете файл
Плащания 2015-10-23 10:19:00 Изтеглете файл
Плащания 2015-10-23 10:12:00 Изтеглете файл